Plánovaný počet prijatých žiakov v školskom roku 2021/2022

 

Denné štúdium

 Študijný odbor

Počet

tried

Počet

žiakov

Stupeň

vzdelania

Dĺžka

štúdia

6317 M 00 obchodná akadémia (duálne vzdelávanie)

  1 

20 

ISCED 3

   4 roky

6317 M 00 obchodná akadémia

 1

18 

ISCED 3

   4 roky

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

 1

18 

ISCED 3

 5 rokov

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik